Rakennuspuutavara

 • Sahatavara
  Vajaasärmäiset ja täysisärmäiset laudat, raakapontit, lankut ja parrut.
  Rakennepuutavarana käytettävä sahatavara on täysisärmäistä AB- (ST-laatu) tai C-laatua (VI-laatu). Yleisin sahatavarakappaleen laatuluokan määräävä ominaisuus on oksaisuus (oksien koko, lukumäärä ja laatu).
  Sahatavaran yleisimmät paksuudet ovat 19, 22, 25, 32, 38, 44, 50, 63, 75, 100, 125  ja 150 mm.
  Sahatavaran yleisimmät leveydet ovat 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 ja 225 mm.
 • Mitallistettu puutavara
  Mitallistettu sahatavara on mittatarkaksi karkeahöylättyä ja lujuuslajiteltua puutavaraa. Yleisin käytetty lujuusluokka on C24. Mitallistetun puutavaran yleisin paksuus on 48 mm. Yleisimmät leveydet ovat 48, 73, 98, 123, 148, 173 ja 198 mm.
 • Kertopuu
  Havupuuviilusta valmistettu kertopuupalkki sopii hyvin kattoihin, etenkin pitkiin jänneväleihin. Kertopuutolppia taas käytetään ulko- ja väliseinien kantavissa rakenteissa.
 • Liimapuu
  Lujuuslajitellusta kuusisahatavarasta valmistettu liimapuu soveltuu erityisen hyvin puurakennusten kantaviin rakenteisiin.